กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ขอมีบัตรประจำตัว

1. ส่งคำร้องขอมีบัตรประจำตัวแบบออนไลน์ ได้ที่นี่ 
 - แบบฟอร์มบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 - แบบฟอร์มบัตรปรจำตัวลูกจ้างชั่วคราว  

2. บันทึกขออนุญาตปรับปรุงข้อมูลการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (คำนำหน้านาม)
 

วันที่ 19 กันยายน 2566