กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567 

ปีงบประมาณ 2566 

ปีงบประมาณ 2565 

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561 

ปีงบประมาณ 2560 

 

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2563-2565 

ปี พ.ศ. 2558-2562 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 

ปีงบประมาณ 2565 

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

โดย admin