กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563

ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

 • ชั้นสายสะพาย (ประกาศรวมกับปี 2560)
 • ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
  • ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานราชการ
  • พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา

ประจำปี 2558

ประจำปี 2557

ประจำปี 2556

ประจำปี 2555

ประจำปี 2554

โดย admin