กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 09.04.11

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 9522, 9470 มือถือ 093-4954196

FB: งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Line ID: 0934954196