กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

บัญชีรายชือผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

<< อ่านประกาศผลการสอบแข่งขัน >>  
<< อ่านประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ และมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง >>  
<< อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ >>  

 << อ่านประกาศรับสมัคร >>  

 << ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
โดย งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง